Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zakończyła się VIII (XIV Uczelniana) Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Santander Universidades.

Informacje dla nagrodzonych studentów - uczestników VIII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych:
Upominki, dyplomy dla nagrodzonych i zaświadczenia o udziale w Sesji dla zarejestrowanych referujących studentów spoza ZUT będą wysyłane pocztą lub kurierem na adresy podane podczas rejestracji. Przesyłki będą wysyłane sukcesywnie - prosimy o cierpliwość.
Upominki, dyplomy dla nagrodzonych i zaświadczenia o udziale w Sesji dla zarejestrowanych referujących studentów ZUT będą do odbioru w Dziale ds. Studenckich ZUT od 8 grudnia br. w godz. 10.00-14.00.
Nagrodzonych I, II i III miejscem prosimy o przesłanie na adres mailowy Ewelina.Kurpiewska@zut.edu.pl swoich rachunków bankowych do przelania nagród pieniężnych.

Sesja odbyła się w dniach 1-3 grudnia 2022 r. z wykorzystaniem technologii informatycznych (on-line).

Nasza Sesja była okazją do:
 • zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez Studenckie Koła Naukowe;
 • zdobycia kompetencji z zakresu wystąpień publicznych;
 • wymiany poglądów i doświadczeń;
 • poznania ludzi z podobnymi zainteresowaniami z innych uczelni;
 • zdobycia uznania w oczach innych.

Tegoroczna Sesja była:
 • w pełni on-line (z wykorzystaniem MS Teams);
 • całkowicie bezpłatna dla wszystkich uczestników;
 • studenci otrzymają materiały konferencyjne on-line oraz upominki (w liczbie nie mniejszej niż dla 300 zarejestrowanych osób, które referowały prace podczas Sesji);
 • autorzy najlepiej ocenionych prac otrzymają dodatkowo atrakcyjne nagrody


W ramach VIII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych odbywały się sekcje referatowe i sekcje posterowe. Prace naukowe były przedstawiane w następujących blokach tematycznych:
 1. Blok Architektury i Budownictwa obejmujący zakres wiedzy z:
  1. Architektury
  2. Budownictwa
  3. Wzornictwa
  4. oraz dyscyplin pokrewnych
 2. Blok Chemiczny obejmujący zakres wiedzy z:
  1. Biotechnologii i technologii mikrobiologicznej
  2. Chemii i inżynierii chemicznej
  3. Inżynierii środowiska
  4. Inżynierii chemicznej i procesowej
  5. Nanotechnologii
  6. Ochrony środowiska
  7. Technologii chemicznej organicznej i nieorganicznej
  8. Technologii żywności
  9. Towaroznawstwa
  10. Technologii materiałów polimerowych
  11. oraz dyscyplin pokrewnych
 3. Blok Ekonomiczno-Prawny obejmujący zakres wiedzy z:
  1. Ekonomii
  2. Ekonomiki turystyki
  3. Logistyki
  4. Marketingu
  5. Rachunkowości i finansów
  6. Towaroznawstwa
  7. Transportu
  8. Zarządzania
  9. Prawa
  10. oraz dyscyplin pokrewnych
 4. Blok Roślinno-Przyrodniczy obejmujący zakres wiedzy z:
  1. Biologii roślin
  2. Biotechnologii w produkcji roślinnej
  3. Genetyki roślin
  4. Ochrony środowiska
  5. Ogrodnictwa i architektury
  6. Rolnictwa
  7. oraz dyscyplin pokrewnych
 5. Blok Techniczny obejmujący zakres wiedzy z:
  1. Architektury i wzornictwa
  2. Automatyki i robotyki
  3. Budownictwa
  4. Inżynierii i zarządzania
  5. Inżynierii mechanicznej
  6. Mechatroniki
  7. Oceanotechniki
  8. Transportu
  9. Informatyki
  10. Elektryki
  11. Energetyki
  12. Elektrotechniki
  13. Elektroniki
  14. Informatyki
  15. Telekomunikacji
  16. oraz dyscyplin pokrewnych
 6. Blok Zwierzęcy obejmujący zakres wiedzy z:
  1. Biologii zwierząt
  2. Biotechnologii w produkcji zwierzęcej
  3. Genetyki zwierząt
  4. Rybactwa
  5. Technologii żywności
  6. Towaroznawstwa
  7. Zootechniki
  8. oraz dyscyplin pokrewnych
 7. Blok Biomedyczny obejmujący zakres wiedzy z:
  1. Biologii
  2. Biotechnologii
  3. Dietetyki
  4. Genetyki
  5. Medycyny
  6. Technologii żywności
  7. Żywienia człowieka
  8. oraz dyscyplin pokrewnych


Poniżej znajdują się linki do regulaminu, programu oraz wyników VIII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych.ORGANIZATORZY:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieSantander Bank

Informacji udziela Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT – pawel.nawrotek@zut.edu.pl
dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT
Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii
al. Piastów 45, 70-311 Szczecin
tel. +48 91-449-6710

mgr Ewelina Kurpiewska
Dział ds. Studenckich ZUT
tel. +48 91-449-4593