Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zapraszamy na kolejną VIII (XIV Uczelnianą) edycję Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowaną przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Santander Universidades.
Sesja odbędzie się w dniach 1-3 grudnia 2022 r. z wykorzystaniem technologii informatycznych (on-line).
Nasza Sesja to okazja do:
 • zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez Studenckie Koła Naukowe;
 • zdobycia kompetencji z zakresu wystąpień publicznych;
 • wymiany poglądów i doświadczeń;
 • poznania ludzi z podobnymi zainteresowaniami z innych uczelni;
 • zdobycia uznania w oczach innych.

Tegoroczna Sesja będzie:
 • w pełni on-line (z wykorzystaniem MS Teams);
 • całkowicie bezpłatna dla wszystkich uczestników;
 • studenci otrzymają materiały konferencyjne on-line oraz upominki (w liczbie nie mniejszej niż dla 300 zarejestrowanych osób, które referowały prace podczas Sesji);
 • autorzy najlepiej ocenionych prac otrzymają dodatkowo atrakcyjne nagrody


W ramach VIII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych odbędą się sekcje referatowe i sekcje posterowe. Prace naukowe będą przedstawiane w następujących blokach tematycznych:
 1. Blok Architektury i Budownictwa obejmujący zakres wiedzy z:
  1. Architektury
  2. Budownictwa
  3. Wzornictwa
  4. oraz dyscyplin pokrewnych
 2. Blok Chemiczny obejmujący zakres wiedzy z:
  1. Biotechnologii i technologii mikrobiologicznej
  2. Chemii i inżynierii chemicznej
  3. Inżynierii środowiska
  4. Inżynierii chemicznej i procesowej
  5. Nanotechnologii
  6. Ochrony środowiska
  7. Technologii chemicznej organicznej i nieorganicznej
  8. Technologii żywności
  9. Towaroznawstwa
  10. Technologii materiałów polimerowych
  11. oraz dyscyplin pokrewnych
 3. Blok Ekonomiczno-Prawny obejmujący zakres wiedzy z:
  1. Ekonomii
  2. Ekonomiki turystyki
  3. Logistyki
  4. Marketingu
  5. Rachunkowości i finansów
  6. Towaroznawstwa
  7. Transportu
  8. Zarządzania
  9. Prawa
  10. oraz dyscyplin pokrewnych
 4. Blok Roślinno-Przyrodniczy obejmujący zakres wiedzy z:
  1. Biologii roślin
  2. Biotechnologii w produkcji roślinnej
  3. Genetyki roślin
  4. Ochrony środowiska
  5. Ogrodnictwa i architektury
  6. Rolnictwa
  7. oraz dyscyplin pokrewnych
 5. Blok Techniczny obejmujący zakres wiedzy z:
  1. Architektury i wzornictwa
  2. Automatyki i robotyki
  3. Budownictwa
  4. Inżynierii i zarządzania
  5. Inżynierii mechanicznej
  6. Mechatroniki
  7. Oceanotechniki
  8. Transportu
  9. Informatyki
  10. Elektryki
  11. Energetyki
  12. Elektrotechniki
  13. Elektroniki
  14. Informatyki
  15. Telekomunikacji
  16. oraz dyscyplin pokrewnych
 6. Blok Zwierzęcy obejmujący zakres wiedzy z:
  1. Biologii zwierząt
  2. Biotechnologii w produkcji zwierzęcej
  3. Genetyki zwierząt
  4. Rybactwa
  5. Technologii żywności
  6. Towaroznawstwa
  7. Zootechniki
  8. oraz dyscyplin pokrewnych
 7. Blok Biomedyczny obejmujący zakres wiedzy z:
  1. Biologii
  2. Biotechnologii
  3. Dietetyki
  4. Genetyki
  5. Medycyny
  6. Technologii żywności
  7. Żywienia człowieka
  8. oraz dyscyplin pokrewnych


Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na platformie Santander Scholarships poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego do dnia 30.10.2022 r. oraz potwierdzenie udziału w Sesji przez kliknięcie linku wysłanego e-mailowo za pośrednictwem platformy Santander Scholarships.

Internetowy formularz zgłoszeniowy udziału w Sesji dostępny jest poprzez poniższy baner:
VIII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych - link do internetowego formularza zgłoszeniowego.


Streszczenia referatów oraz posterów w wersji elektronicznej (w formacie .docx) oraz skan oświadczenia o przekazaniu praw autorskich (w formacie pdf) należy przesyłać do 30 października 2022 roku do godziny 24:00 na adresy:

- b.arch-bud@zut.edu.pl – Blok Architektury i Budownictwa
- b.bio@zut.edu.pl – Blok Biomedyczny
- b.chem@zut.edu.pl – Blok Chemiczny
- b.eko-praw@zut.edu.pl – Blok Ekonomiczno-Prawny
- b.ros-przy@zut.edu.pl – Blok Roślinno-Przyrodniczy
- b.tech@zut.edu.pl – Blok Techniczny
- b.zwie@zut.edu.pl – Blok Zwierzęcy

W e-mailu należy wskazać formę prezentacji (referat czy poster). Streszczenie powinno być napisane w programie Microsoft Office Word kompatybilnym z wersją Microsoft Office Word 2010 lub nowszą zgodnie ze wzorem streszczenia na Sesję. Prace zgłoszone po terminie nie zostaną zakwalifikowane do Sesji!

UWAGA: wszelkie zmiany dotyczące: autorów, współautorów, osób referujących, jak również tytułu i treści pracy zgłoszonej na sesję można dokonać wyłącznie e-mailowo przesyłając odpowiednio na wskazane powyżej adresy do dnia 4 listopada 2022 r. Po tym terminie zmiany nie będą uwzględniane!

ORGANIZATORZY:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieSantander Bank

Informacji udziela Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT – pawel.nawrotek@zut.edu.pl
dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT
Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii
al. Piastów 45, 70-311 Szczecin
tel. +48 91-449-6710

mgr Ewelina Kurpiewska
Dział ds. Studenckich ZUT
tel. +48 91-449-4593